RODILÍ

Kvalifikovaní překladatelé překládající do mateřského jazyka ručí za vysokou kvalitu překladů

Jste profesionální překladatel? Pracujte pro naši agenturu

Víme, že spolupráce s rodilými mluvčími je jedním z nejdůležitějších faktorů, protože bez znalosti přesné terminologie a použití správných slov ve správný čas a ve správném kontextu se kvalitní překlad neobejde. Naši zkušení spolupracovníci jsou profesionálními překladateli, kteří texty převádějí jen a pouze do svých mateřských jazyků, kterými bravurně vládnou. Proto jsou naši překladatelé vždy obeznámeni s aktuálním stavem jazyka a jsou schopni vyřešit všechny záludnosti, které cílový jazyk může skýtat.

Překladatelé

Laura Dixon

The flexibility of the BigTranslation Platform allows me to organise my translation work along with other commitments including interpreting for public and private services.

Read more

Michalis Sifakis

BigTranslation is a highly professional and internationally recognized translation company, with very competitive prices and challenging projects.

Read more

Valentina Sarno

With BigTranslation, I found a place of peace and agreeableness: all project managers without fail, and all communications, are always delightful, without stress.

Read more

BigTranslation také dbá na to, aby překladatelé překládali pouze texty ve svých oborových specializacích, protože pochopení problematiky, o které text pojednává, a související odborné znalosti jsou pro vytvoření kvalitního překladu nepostradatelné. V žádném případě nezastíráme, že naše úspěšné tažení na překladovém trhu bylo především dílem jazykových odborníků, se kterými spolupracujeme. Jsme si toho dobře vědomi. Snažíme se s každým členem týmu být v úzkém kontaktu a v takto nastavené spolupráci i nadále pokračovat. Z toho důvodu jsme pro interní zaměstnance i externí spolupracovníky vytvořili systém odměn, který je motivuje k odvádění kvalitní práce i profesnímu rozvoji.

Máte-li projekt, jsme pro vás tou pravou překladatelskou agenturou.
Požádejte si o bezplatnou a nezávaznou cenovou nabídku.