Tlumočení

Profesionální tlumočení vám umožní domluvit se s klienty v jejich rodném jazyce.

Kvalitní tlumočení, které uspokojí každou vaši lingvistickou potřebu

Potřebujete-li tlumočnické služby, má pro vás BigTranslation dokonalé řešení. Spolupracujeme se zkušenými tlumočníky z řad rodilých mluvčích v mnoha jazykových kombinacích.

Takže... Čím se tlumočení liší od překládání? I když jde o úzce spojené disciplíny, přece se od sebe odlišují.

Tlumočení představuje ústní převod z jednoho jazyka do druhého, zatímco překlad je převodem písemného textu do jiného jazyka. Jinými slovy jde o médium, které mění mluvu nebo psaný text.

Jaké dovednosti musí mít tlumočník, které si přizvu na pomoc??

Tlumočník bude na místě tlumočit do i z obou jazyků, a to buď simultánně nebo konsekutivně, v závislosti na tom, pro jakou službu se rozhonete. Rovněž bude mít vědomosti k tématu, tak aby byl schopen informace plně pochopit a poté i přesně a jasně předat. To znamená, že komunikační bariéry se vám obloukem vyhnou a vy se tak budete moci soustředit na to nejdůležitější, na své podnikání.

Jaké druhy tlumočnických služeb BigTranslation nabízí?

Naše tlumočnické služby lze uzpůsobit přesně na míru vašim potřebám. Od osobního tlumočení na místě až po možnost služeb po telefonu, vše najdete u nás. Ať potřebujete tlumočníka, aby vás doprovodil na hodinové jednání, strávil s vámi den usnadňováním komunikace nebo i zavolal vašemu klientovi. Spojte se s naším oddělení prodeje, kde vám poradí, jakou z našich služeb lze nejlépe adaptovat s ohledem na vaše potřeby i rozpočet.

V čem může být přínost tlumočení pro vaše podnikání?

Nemluvíte-li jazykem svého klienta, potřebujete někoho, kdo jím hovoří a je schopen zajistit, že všechna jednání proběhnou hladce. Moci se spolehnout na pomoc tlumočníka vše usnadní a zajistí, že o obchodní věci je dobře postaráno a zúčastněné strany si rozumějí. Tlumočník není důležitý jen k tomu, aby vám vaši klienti a partneři rozuměli, s porozuěním pomáhá i VÁM!

Pro informace o sazbách za tlumočení kontaktujte prosím naše oddělení prodeje, které vám poskytne cenovou nabídku na míru.

Máte-li projekt, jsme pro vás tou pravou překladatelskou agenturou.
Požádejte si o bezplatnou a nezávaznou cenovou nabídku.